Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Objekt: Entreprenaden till PIREVA

augusti 6, 2019

2018 levererades tre pumpstationer 1500 och 2000 med hus, pumpar och allt tillhörande material. Stationerna såldes till Nåjden Bygg som utförde entreprenaden till PIREVA.
Dahlgrens Cementgjuteri utformade produktionsritningar enligt önskemål från Nåjden och Pireva och tillverkade därefter stationerna.
De boende i stugområdena i Piteå Nötön /Renön  kommer i framtiden att kunna skicka sitt avlopp till kommunens reningsverk i stället för flera enskilda anläggningar.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå