Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Objekt: Botniabanan - 19 mil järnväg

november 17, 2015

Objekt: Botniabanan - 19 mil järnväg

Från Ångermanälven, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå.
Byggstart skedde i augusti 1999, invigning skedde den 28 augusti 2010
och Botniabanan är färdig för trafik från och med augusti 2010. Det första
året trafikeras sträckan Örnsköldsvik - Umeå.
Produkter:
En stor del av dom trummor som används under banan har tillverkats i vår fabrik.
Därtill har vi levererat bantrummor, kontaktledningsfundament, kabelbrunnar,
stagankare, rörbroar, bullerplank m.m.

Entreprenörer: Största kunderna är NCC, PEAB och Svevia (Vägverket).

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå