Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Norrbothniabanan Dova- Umeå

november 23, 2022

Projekt: Norrbothniabanan Dova- Umeå

Första leveranserna utförde till Norrbothniabanan 2021 och innehåller produkter så som exempel Bantrummor, faunapassage, betongrör och pumpstationer.
Entreprenaden utför av Veidekke.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå