Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Kvalité och miljö

Kvalité

Vi har valt att vara certifierade och uppfylla dem svenska och europeiska standarderna enligt nedan. När det gäller nya produkter är vårt mål att snabbt upprätta ny rutiner som ska följa standarden för produkten. Kvalitetsarbetet omfattas av en tredjepartskontroll som utförs av Nordcert www.nordcert.se.

Förutom att Nordcert utför en tredjepartskontroll av vår produktion så krävs att vårt eget kvalitetssystem följer Nordcerts kravspecifikation.
Produkterna märks med CE-märke, Nordcerts kontrollmärke och gällande standard.

Ladda ner (högerklicka och “Spara som”)

Miljöpolicy

Vi skall sträva mot att erbjuda kunden produkter som underlättar för att bygga ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

- Detta genom att vårt arbete ska bedrivas på ett sätt så att det garanteras att miljö, produkter och tjänster följer lagar, andra krav och förväntningar som finns från våra kunder och myndigheter.
- Våra rutiner och strävan ska beskrivas genom en rutinbeskrivning upprättade efter kravpunkter i ISO 14001. Ej Certifierad.
- Detta genom vår färdplan som beskriver vår strävan mot att vara klimatneutrala 2030.
- Detta genom att eftersträva att våra produkter har lång livslängd där de används i sin miljö.
- Detta genom att eftersträva att våra vanligaste produkter ska vara bastaregistrerade och de produkter som inte är bastaregistrerade ska innehålla samma beståndsdelar som de bastaregistrerade varorna. Inte innehålla några farliga ämnen.
- Våra produkter skall vara starka och hållbara så det eftersträvas att befintliga massor så enkelt som möjligt kan återanvändas till kringfyllning för att minska transporter och uttag av grus.
- Tillsammans med beställare, projektör och entreprenör ska försöka vara delaktig i hela kedjan och utifrån våra produkter skapa förutsättningar för kunden att minska miljöpåverkan hela vägen tills produkten uttjänat sitt syfte

Färdplan mot att bli klimatneutrala 2030

Vi ska sträva mot att vara klimatneutrala 2030 genom att vi ska ersätta olja och diesel med fossilfria lösningar, redan nu går 60 % av våra fordon gå på el. Vi ska arbeta med nya cementtyper och jobba med receptoptimering. Vi sätter stora förhoppningar för att i framtiden kunna köpa cement som är framställt genom teknik så som CCS eller liknande. Läs mer om detta på cementas hemsida https://www.cementa.se/sv/slite-ccs.
Med hjälp av EPD ska vi visa på vår utvecklingskurva.

Nästan alla våra VA-produkter används på ett sätt som innebär att miljön ska förbättras på något sätt. Materialvalet borde därför vara viktigt.
Tillsammans har vi rätt miljötänk

Basta

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att de registrerade produkterna uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper.

Registrerade produkter

DC Bantrummor
Betongrör
Betongringar
Stödmurselement
Kontaktledningsfundament
Sugtransformatorfundament
Plattformskant

Byggvarudeklaration

byggvaruDe flesta av våra VA-produkter används i syfte bygga ett miljömässigt hållbart samhälle där vattendrag skyddas, vatten renas m.m. Dahlgrens Cementgjuteri erbjuder produkter som underlättar detta arbete genom att erbjuda produkter som skapar förutsättningar för ett hållbart byggande från tillverkning tills dess produkten uttjänt sitt syfte.

Byggvarudeklarationer ger svar på den frågan och gör det möjligt att jämföra olika byggmaterial. Till grund ligger livscykelanalyser (LCA) som beskriver produktens miljöpåverkan alltifrån tillverkningen tills dess den är uttjänt.

Gå vidare och läs mer om miljö.

Basta

ALFA Standardprodukter är bedömda hos byggvarubedomningen.se
Rör och rördelar. BVB ID: 54556
Brunnar och brunnsdelar. BVB ID: 9675
Avskiljaranläggningar. BVB ID: 9674
Byggvarudeklarationer enl. BVD 3

Stora miljö- och kostnadsvinster med återanvändning av schaktmassor

I de totala miljöeffekterna vid rörläggning dominerar hanteringen av schaktmassor. Dessa är i samma storleksordning eller större än de totala miljöeffekterna för att producera rören oavsett om det handlar om betong- eller plaströr.
Läs mer

Uppförandekod

Dahlgrens Cementgjuteri ska vara en pålitlig part för varandra och våra kunder. Exakt vad vi menar med det framgår av vår uppförandekod.

Alla anställda i koncernen har skrivit under denna uppförandekod och avsikten är att även nyanställda personal kommer samtycka i detta.
Läs mer

Retursystem Byggpall

Vi har valt detta system därför vi bedömt det som billigare, enklare och miljövänligare pallhantering för kunden. Vi upplever också att kunder efterfrågat systemet som är framtaget av Byggbranschen. Det är ett system som är bra ur miljösynpunkt. De tar inte emot bara hela pallar, de kan även vara trasiga. Vilket ger högre återvinning och återanvändning jämfört med om man har avtal utan retursystem.

Läs mer på www.byggpall.se

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
12.00 – 12.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå