Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Faunapassage och viltpassage

Faunapassage och viltpassage

Väg eller järnväg kan vara ett hinder för djur och fiskars framfart. Under lång tid har fiskarnas vandringsleder förstörts till följd av bland annat dåliga vägtrummor och skogsnäringen.

För utter och andra däggdjur har framkomlighet hindrats av vägar och stängsel. Lösningen finns med våra DC Bantrummor. För fisken vill vi efterlikna en naturlig bäckbotten och för uttern och andra djur utförs en hylla där de kan springa. Trafikverket tar detta på största allvar som bland annat kan läsas via länken:
Faunapassage och vandringshinder

Utformning av naturlig bäckbotten.

DC Bantrummas bottenplatta med den smarta skålade utformningen tillsammans med fiskbalkar ger möjlighet till att återskapa en naturliga bäckbotten. Fiskbalkarnas låga sida skapar förutsättning för en djupfåra som slingrar sig genom trumman som bildens blå linje visar. Djupfåran har till uppgift skapa vattendjup även vid lågt vattenflöde.

Material som ska utgöra den naturliga framtida bäckbotten kan enkelt läggas på plats i den skålformade bottenplattan. Tillsammans med klacken på sidan, fiskbalkens högre kant och med hjälp av stenar byggs det upp en hylla eller så kallat strandpassage för djur. Ifall det krävs ett strandpassage ännu högre upp används större sten alternativt passagehylla se bild. Passagehylla fylls även den med material.

Oslagbara fördelar

DC Bantrumma finns valvformigt i invändigt mått från 600 mm till 2500. Dimension 2500 och upp till 4000 mm hanteras som bro. Läs mer om hela vårt sortiment.
Notera passformen på elementen som visas här bredvid. Detta trots sin storlek.
Avseende bro finns färdiga dwg att ladda ner och våra säljare hjälper er med utformning och annat stöd.
Läs mer om hela vårt sortiment
Montering
DC Bantrumma är enkel att montera och arbetet kan utföras mycket snabbt.
Se mer under montering

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå