Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

AMA koder

AMA koder till Nedstigningsbrunnar

AMA koder till Nedstigningsbrunnar

 PCB.131    Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d

Anslutning ska utföras med flexibel tätning av typ Multi Seal med gummipackning och tillhörande justeringsring.

Borrhål och montage utföres enligt tätningsleverantörens anvisningar.

Anslutning i brunn ska utföras med jämn övergång utan att orsaka att dämning uppstår i brunnsbotten.

Nedstigningsbrunn av betong

  • Att man vill föreskriva en nedstigningsbrunn i exakt utförande med en ränna som lutar från inlopp till utlopp med valfria vinklar samt olika typer och dimensioner av anslutningar.

Normalt stalp ca 20 ‰ eller valfri stalp.. 

Använd om möjligt ventilerade lock (öppnas nyckelhål) på brunnar för spillvatten.

  • Att man vill att bottenytan med bra lutning mot ränna upp till 1:5.
  • att man vill föreskriva en vallad nedstigningsbrunn i betong som är utförd i resistent betong mot kemiskt angrepp vid svavelvätebildning.

PDB.1        Nedstigningsbrunn av avloppsledning

19, Brunn NB S xx ska vara utförd med ränna och integrerade anslutningar i vinkel, stalp, lutning, dimension och rörtyp som anslutande ledningar, typ ALFA NB Exaktutförande, enl. ritning xx

20, Brunn NB S xx ska vara utförd med ränna och integrerade anslutningar i vinkel, stalp, lutning, dimension och rörtyp som anslutande ledningar, typ ALFA NB Exaktutförande SVR, enl. ritning xx och tillverkad av svalväteresistent betong.

Betäckning utförs låsbar med ventilerade lock.

Brunn för stora anslutningsdimensioner

  • att man vill föreskriva en nedstigningsbrunn med anslutning av ledning större än DN 1000

PDB.115    Nedstigningsbrunn av betong, elementbrunn

Elementbrunn NB S xx ska vara av typ ALFA NBE med anslutning DN xxxx enligt ritning …..

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå