Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA RÖR AB – 50 år av samlad erfarenhet

Alfa Rör AB

Dahlgrens Cementgjuteri tillverkar och säljer Alfa VA-system. Ni kan hitta Alfas produkter på vår hemsida. Nedan följer information om Alfa Rörs utveckling.

ALFA RÖR AB bildades 1966 då 13 betongrörsföretag gick samman i ett gemensamt bolag för produktutveckling och marknadsföring. Detta var en följd av 60-talets expansiva byggande och samhällets ökande krav på miljövänliga avloppsanläggningar.

Den första nya produkten som introducerades var ALFA-röret. Det var ett armerat rör med gummiringstätade fogar. Därefter utvidgades sortimentet med gummiringsfogade brunnar och 1972 fullbordades det täta systemet med ett oarmerat rörsortiment.

ALFA PG-röret , som såg dagens ljus 1979, representerade ett nytänkande vid anläggning av betongrörsledningar. Röret har prefabricerad glidfog så kallad PG-fog, där tätningsringen är fastgjuten i muffen. PG-fogen har utvecklats av ALFA RÖR AB i samarbete med Trelleborg Pipe Seals och IBF i Danmark. PG-fogen är idag världspatenterad och säljs nu framgångsrikt över hela världen.

ALFA RÖR AB tog också tidigt initiativet till att utveckla verktyg som underlättar hantering och läggning av betongrören och brunnarna. Detta gör att ledningsbyggandet idag kan bedrivas mycket rationellt.

ALFA-sortimentet har utvecklats sedan starten 1966 till att idag även innehålla avskiljaranläggningar, för rening av olje-, bensin- och fettförorenat dag- och spillvatten, pumpstationer m.m.

2020 säljs Starkas VA rörelse till Benders och 2022 säljs MEAG Va-system till

S:T ERIKS som är ALFA RÖR AB största konkurrent.
För Dahlgrens Cementgjuteri blir inga förändringar och vi kommer så som tidigare även i fortsättningen tillverka Alfa och märka produkter Alfa. Beställ därför Alfa VA-system, avskiljare, pumpstationen m.m. från Dahlgrens Cementgjuteri. Alfa sortimentet och nyheter kan hittas här på vår hemsida.
Tillsammans med våra övriga produkter tillverkar vi och säljer vi de flesta produkter i betong som används till VA-system, Väg- och järnvägsprojekt.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå