Reningsanläggningar biltvätt

Vi erbjuder avskiljare som kan  kombineras  till effektiva reningsanläggningar anpassade till buss-, lastbil-, personbil- och automattvättar. Stora och små  anläggningar.

Våra starka  produkter i betong är som standard körbara och kan därför placeras i trafikerade ytor.  Att de består av flera behållare innebär fördelar som exempelvis placering, hantering och möjlighet att bygga ut eller komplettera.

Kontakta oss så justerar vi avskiljarna så anläggningen hamnar på samma schaktbottennivå.
Läs med  om varje enskild avskiljare via nedanstående länkar

Sand- och slamavskiljare
Bensin- och oljeavskiljare
Pumpbrunn för vattenåtervinning
Koalescensoljeavskiljare klass I
Provtagningsbrunn

Överbyggnad till brunnar

Företaget