Murar

Kraftig mur som är utformad som stora legoblock. Produkten är framtagen genom vårt interna miljöarbete som innebär att restbetong inte skall hamna på deponi. Ytan kan därför ibland upplevas olika mellan klossar. Användningsområdena är många med denna prisvärda produkt.

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »