Infrakulvert

Infrakulvert utförd med Betongrör

Betong brinner inte och därför borde betong vara självklara valet när infrakulvert ska byggas.

Infrakulvert som utförs med rör är en beprövad och väl fungerande lösning som vi kan leverera i betong med alla fördelar som exempelvis livslängd, miljöpåverkan m.m. Vi förslår Alfa PG fotrör 2000 L=1500.

Tabell Alfa standardrör raka

Infrakulvert utförd med DC Bantrumma  2500

Fördelen med Bantrummor är att det finns en plan vägg att montera på, ståhöjd, plant golv att stå på, bra med utrymme. Fördelar avseende montering genom att plattor kan läggas ut och ledningar kan sedan läggas på plattor. Efter valvet har monterats går det hänga upp rören invändigt. DC Bantrumma har ingen gummiringstätning som Betongrör har.

Läs om hela sortimentet

Företaget