Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Nu finns PG fotrör  Ø 1200 och Ø 2000  i både klass 110 och 165 för beställning.MG fog är ersatt av PG fog avseende rör Ø 1400.Nu finns PG fotrör 1000 klass 165 i lager.

Pg2 Pg1

Ny produktionshall på 360 m² anpassade för tillverkning broar.
Klart vintern 2022

Installerades hösten 2021.
Kapaciteten för att tillverka betongrör ökar markant på fabriken. Flexibiliteten ökar också då vi kan ha igång fem olika dimensioner rör och ringar samtidigt i fabriken.

Installerades hösten 2021.
Ny conveyorvagn ger betydligt högre kapacitets när betong transporteras till maskiner.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå