Avskiljare & Anläggningar

Avskiljare och anläggningar

Dahlgrens Cementgjuteri tillverkar och säljer hela Alfas sortiment av avskiljare. Dahlgrens Cementgjuteri tillverkar dessutom de största och effektivaste avskiljarna i Sverige.

Nytt 2022 är att vi kompletterat vårt sortimentet med Koalescensoljeavskiljare NS 100, nominellt flöde 100 l/s samt fettavskiljare FAI 30 l/s, 35 l/s.

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

ALFA Bensin- och oljeavskiljare – Klass II

ALFA Koalescensoljeavskiljare med integrerat slamfång och bypass – KOAIBP

ALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2 och klass 1

ALFA Lamelloljeavskiljare låg klass 2 och klass 1

ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

Alfa Vattenåtervinningsanläggning.

ALFA Sand- och slamavskiljare

Fettavskiljare enligt SS-EN 1825-1.

DC Slamavskiljare

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn

ALFA Tungmetallavskiljare

Nivåreglering med Alfa Munkbrunn

Reningsanläggningar biltvätt

ALFA Utjämningsmagasin

Provtagningsbrunnar

Välj en produktgrupp och läs om alla våra produkter nedan

VA-System

Väg & Järnväg

Avskiljare

Betongelement

Stödmurselement