ALFA Tungmetallavskiljare

tungmetallavskiljareALFA TA, tungmetallavskiljare, är en filterinsatsförsedd betongbrunn med integrerat slamfång och T-rör.
Avskiljaren används främst för att rena dagvatten som är förorenat av tungmetaller.

Avskiljaren uppfyller de uppställda målen i MKN, miljökvallitetsnormen.

Läs mer

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »