ALFA Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong.

Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. ALFA Sand- och slamavskiljare finns som standard upp till 26 m3 våtvolym.

Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog.

Läs mer