ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2 och klass 1, är en oljeavskiljare av betong kombinerad med sand- och slamavskiljare.

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd “bypass”-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskiljts.

Läs mer

ALFA Lamelloljeavskiljare låg

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja som redan avskiljts. Högsta tillåtna flöde anges under hydraulisk kapacitet i tabellen.

Den här modellen måste kombineras med en “Sand- och slamavskiljare” om avskiljningen av slam inte utförs på annat sätt.

Läs mer

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »