ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Avskiljarna är främst avsedda för oljeförorenat spillvatten. De är särskilt lämpliga för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som exempelvis bildas vid högtrycksspolning eller pumpning. De kan även användas till dagvatten när det ställs höga krav på reningsgrad.

ALFA  Koalescensoljeavskiljare  är utprovad för klass I enligt SS-EN 858. Behållare uppfyller Svensk standard SS-EN 1916 och SS 22 70 00 med tillhörande tätningar SS-EN 681-1 WG i anslutning till vatten eller under vattengångar.

Avskiljaren har integrerat slamfång men finns så den kan kombineras med en separat sand- och slamavskiljare (se Sand – och slamavskiljare, kontakta säljare).

Läs mer

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »