ALFA Genomtryckningsrör • DN 300-2000

Användningsområde

ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör med centrisk konstruktionsarmering. Rör DN300 är dock oarmerat.
Rören används till täta ledningar som utförs genom att
trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhål
landen kan därför ledningar anläggas under exempelvis
järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken.

Följande kod och rubrik gäller enligt AMA Anläggning:
PBF.422
Ledning av betongrör, genomtryckningsrör

Produktbeskrivning
ALFA Genomtryckningsrör av betong utgörs normalt av ALFA
Standardrör, men med skärpta krav på muffdjup, spetslängd,
maximal skevhet och tryckytans planhet respektive vilkelräthet
mot längdaxeln. Trycköverföringen sker utvändigt mellan muff och spetsklack vilket ger den största tryckytan. Rör i dimension DN 800-1600 finns med PG-fog och DN 1800-2000
finns med MG-fog (lokala avvikelser kan förekomma).

Mellanlägg vid tryckytan bestående av träfiberskiva med tjocklek och kvalitet enligt tryckentreprenörens anvisningar.
Projektering och arbetsutförande
Rör i andra hållfasthetsklasser kan även levereras. Rätt anpassning av mothåll, domkrafter, styranordningar och trycköverföring är mycket väsentlig för ett lyckat resultat. I annat fall
finns risk för snedbelastning som kan medföra att brotthåll
fastheten överskrids. Uppgifter på max tryckkraft vid öppen
tryckyta redovisas på anmodan.

Om man befarar att ledningen kontinuerligt utsätts för svavelvätegas bör man beställa rör med svavelväteresistent
betong, Alfa SVR.

Är det risk att ledningen utsätts för kontinuerligt oljebemängt avloppsvatten, ex som oljeavskiljare, bör
man föreskriva tätningsmaterial av oljeresistent material, typ
WG.
Vid leverans ska rören mottagningskontrolleras och då
med extra noggrannhet på eventuella transportskador på
fogdelarna. Vid lagring och transport av rör ska mellanlägg
användas. Rören lyfts normalt med kätting kopplade med ingjutna lyftankare.

Största tillåtna förläggningsdjup
Rör
DN
Hållfasthetsklass Lera
m
Friktionsjord m
300 420 12.0 9.0
400 200 10.5 5.0
500 165 10.0 5.0
600 165 10.0 5.0
800 165 11.0 5.0
1000-1200 165 11.5 5.0
1400-2000 110 7.5 5.0
Produktnummer Invän
digdiam.

DN

d, mm
Hållfasthets-
klass
Bygglängd
l, mm
Godstjocklek
t, mm
Tryckyta
ca cm
2
Max
tryck

MN
b)
Vikt
ca kg
Lokala avvikelser kan förekomma.
RAKT RÖR
O420 3010 GT 300 420 1000 90 614 0.78 265
A200 4010 GT 400 200 1000 97 908 1.15 360
A165 5010 GT 500 165 1000 100 1114 1.42 450
A165 6010 GT 600 165 1000 100 1189 1.52 530
A165 8020 GT 800 165 2200 120 1948 2.48 1655
A165 1020 GT 1000 165 2200 145 3393 4.33 2555
A165 1220 GT 1200 165 2000 136 2768 3.53 2730
A110 1420 GT 1400 110 2000 156 3857 4.92 3640
A110 1612 GT 1600 110 1250 170 5010 6.39 2830
A110 1812 GT 1800 110 1250 180 5760 7.34 3370
A110 2012 GT 2000 110 1250 207 7824 9.98 4580

Företaget