ALFA Bensin- och oljeavskiljare – Klass II

ALFA Bensin- och oljeavskiljare (BOA), klass II, är en oljeavskiljare av betong och används i kombination med separat sand- och slamavskiljare.
BOAn har inget filter vilket underlättar skötsel, dock är den inte lika effektiv som KOAn.

Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. Den kan även användas till dagvatten från begränsade ytor såsom bränslepåfyllningsplatser och spolplattor.

Avskiljaren är utprovad för klass II enligt SS-EN 858. Avskiljaren finns i nominell storlek (NS) 3-30 viljket motsvarar kapaciteten i l/s för klass II vid rening av dagvatten. Halva nominella storleken i l/s gäller för klass II vid rening av spillvatten.

Läs mer

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »