Installerades hösten 2021.
Kapaciteten för att tillverka betongrör ökar markant på fabriken. Flexibiliteten ökar också då vi kan ha igång fem olika dimensioner rör och ringar samtidigt i fabriken.