Installerades hösten 2021.
Ny conveyorvagn ger betydligt högre kapacitets när betong transporteras till maskiner.