2018 levererades tre pumpstationer 1500 och 2000 med hus, pumpar och allt tillhörande material. Stationerna såldes till Nåjden Bygg som utförde entreprenaden till PIREVA.
Dahlgrens Cementgjuteri utformade produktionsritningar enligt önskemål från Nåjden och Pireva och tillverkade därefter stationerna.
De boende i stugområdena i Piteå Nötön /Renön  kommer i framtiden att kunna skicka sitt avlopp till kommunens reningsverk i stället för flera enskilda anläggningar.