Objekt: Kontaktledningsfundament Gällivare till Kiruna

2 200 st = 7260 ton kontaktledningsfundament mellan Gällivare och Kiruna.
Levereraser påbörjades 2017 och  avslutas 2018.
För att klara den korta leveranstiden har produktionen utvecklats så att vår kapacitet som motsvarande ett av Sveriges bästa.
Speciellt är att DC Kontaktledningsfundament håller Livslängdsklass L100 som standard. XC4+XF3