faunapassage2 faunapassage1

Trafikverket efterfrågar mer och mer DC Bantrumma. Bilderna är från ett projekt i Skellefteå där det monteras bland annat en bro som har öppningsmåttet 3 meter. Vanligaste användningsområdet är faunapassage som detta projekt.

Projekt med DC Bantrumma har uppmärksammats i flera medier.
Läs nedan det som skrivits om projekten.

Norran 2018

Läs mer

Dagens Infrastruktur 2017

Läs mer

Dagens infrastruktur 2016

Läs mer

Dagens infrastruktur 2015

Läs mer