Vattenbrunnar

VAttenbrunnVi rekommenderar Alfa ringar  1000 om ni skall bygga en ny vattenbrunn. Fördelarna med dessa ringar är gummiringstätningen och att ringarna finns i flera höjder för varje dimension. Om ni ändå önskar en enklare kvalité så skall ni använda ringar ur det cementbruksfogade sortimentet utan tätning. Men tänk då på att det är grundvattnet ni vill åt och samtidigt undvika att förorenat vatten kan komma in i brunnen.

Produktbeskrivning

ALFA Renvattenbrunn är tillverkad av betong och är uppbyggd av standarddelar som ingår i ALFA Brunnsystem.
Delarna fogas med en gummipackning av glidfogstyp. Locket levereras med ett varmförzinkat ventilationsrör fastgjutet.

Pumpar, ledningar och eventuell reningsanläggning ingår ej, Kontakta lämpligen något lokalt VVS-företag för dimensionering. Som riktvärde kan erfordelig vattenförbrukning sättas till ca 200 l per person och dygn vid boende med normal standard.

Arbetsutförande

Tag kontakt med miljö och Hälsoskyddskontoret för rådgivning beträffande dricksvattenfrågor.
Provtagning och analys av vattnet avgör om det är tjänligt som dricksvatten.

För brunnens placering bör alltid föroreningsrisken beaktas. I botten av brunnen anordnas ett så kallat omvänt filter. Montering skall utföras av sakkunnig personal!

Montering

montering_brunn2Brunnsdelarna fogas samman så att de får betonkontakt längs den utvändia klacken. Vid montage av brunnar DN3000 och större skall dock de tre medföljande gummianläggen användas!

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »