• No products in the cart.

Trummor till väg och järnväg.

alfa-standardror-1297947928ALFA Standardrör är fogtäta betongrör för väg-  och järnvägstrafik.

I sortimentet ingår trumöga med valbara lutningar 1:1, 1:2 och 1:3 samt förankringsjärn som förbinder de lagda rören.

Rören finns i storlekar från Ø 225 – Ø  3000

Bevisligen har betong en lång livslängd och är beständigt mot sol, luft och vatten, till skillnad mot konkurerande material. Betong har även andra positiva egenskaper och några exempel som vi talar om är miljö, totalekonomi samt den egna inbyggda styrkan i konstruktionen.

Tabell Tillåtna Fyllnadshöjder Produktbeskrivning Symboler

Broprodukter, Broar 2500 och 4000

Broelement

bro1special1

Vi erbjuder broelement enligt kundönskemål och två standard broar DC Bantrumma 2500 och DC Bro 4000. Dessa standardlösningar används som trumma eller gångtunnel.

Broprodukter tillverkas efter standarden SS-EN 15050:2007 +A1:2012 och krav som exempel TRVK Bro och Eurocod.

Dessa produkter som tillverkas enligt brostandarden kommer att CE-märks.

Våra standardbroarna är framtagen för att monteras under järnväg men kan också användas under väg som gångport, skidport, viltpassage eller trumma för att leda vatten.


DC Bantrumma B=2500

gc-port-1

DC Bantrumma 2500


DC bro B=4000

gc-port

DC Bro 4000 (pdf)


Alfa Genomtryckningsrör

ALFA Genomtryckningsrör

alfa-genomtryckningsror-1297948410ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör med konstruktionsarmering.

Rören används till täta ledningar som utförs genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhållanden kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken.

Rören har en tryckhållfasthet om minst 50 MPa mätt på normkuber.

Häfte Rör & Brunnar Tabell

DC Bantrumma 1000 - 1800

DC Bantrumma B= 600 – 2000

dc-bantrumma2015DC bantrumma är framtagen i första hand för att leda vatten under järnväg. DC bantrumma klarar upptill 35 tons axellast enligt tåglast malm 2000. Fördelar med konstruktionen är snabb montering, Låsning i längdsled,  lastspridningen via trummans plana botten.

DC Bantrumma levereras i standardutförande i dimension 600 – 2500. Konstruktionen och hållfasthetsberäkningar har granskats och fastställts av Banverket. Det är därför inte svårare att projektera med DC Bantrumma än vanliga betongrör. Den klarar upptill 35 tons axellast enligt tåglast malm 2000. Monteringen är snabb och enkel (se montageanvisning). Exempelvis kan en trumma med diametern 2500 och längden 22 m monteras på ca 6-8 timmar Användningsområden kan vara för att leda vatten eller som viltpassage för djur. Dimension 2500 kan användas som mindre tunnel för gångare eller cyklister.

Häfte Bantrumma


Förlängning av trummor

Förlängning av trummor

forlangningAdapter med övergång från gamla rör med fogsystem som gällde för 30 – 50 år till moderna betongrör.

Gamla falsrör

gamlafalsrorDessa användes för 30 – 60 år sedan, många är mycket gamla. Dess konstruktion med korta fogar och korta längd har inneburit att skarvar på rören har glidit isär. Rören saknar gummiring i skarven. Man bör alltid överväga ett utbyte mot moderna betongrör. I det tillfälle man vill förlänga trumman, erbjuder vi en adapter Falsrör – Alfa rör.

Stentrummor och falsrör

stentrummorofalsrorI det tillfälle man vill motverka den horisontellt verkande(isärdragande) kraften som har påverkat trumman under en lång tid. Nyttjas Alfa bantrummas spännsystem. Se bild

Övriga järnvägsprodukter

Förutom trummor och broar tillverkar vi och tillhanda håller dom flesta produkter som används vid byggande av Järnväg.

Till produkterna

Rastplats/ grillplats

Rastplats/ grillplats

IMG_2851Tillverkas också med tät bordskiva.

Trafikavstängare

Trafikavstängare

Företaget