Stödmurar

För att bygga ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle bör konstruktioner fungera i minst 100 år. DC Stödmurselement är därför dimensionerad för livslängdsklass L100 exponeringsklass XC4,XS3,XD3,XF4.

DC-stödmurselement tillverkas med superslät framsida som ger ett stilrent intryck när den har monterats. Den släta ytan blir också enklare att hålla ren.

DC-stödmurselement uppfyller kraven för CE-märkning och SS 15258. Som standard erbjuder vi stödmurar 4 kN/m2 och 20 kN/m2. Vad murarna klara för belastningar hittar ni via länken nedan.

stodmur

stodmurar_rad

Montering

stodmurar

Stödmurarna monteras på en väl packad och dränerande grusbädd enligt Anläggning AMA 07 kapittel CEB.422. Så att eventuell risk för tjällyft undviks.

Marken nedanför stödmuren ska ligga minst 100 mm ovanför underkant L-muren. För T-muren gäller minst 100 mm ovanför främre korta fotens överkant.

Grundvattennivån skall ligga på sådant djup att den ej påverkar bärigheten.

Fogning
Elementen ska fogas så att samverkar sker. Fogning utföres med krympningskompenserande betongbruk.

Lyft
Lyft skall utföras med kätting som har en spridningsvinkel på max 60 grader.

Fyllning
Efter montering och fogning ska stödmurselementen motfyllas med grus enligt anläggnings- AMA 98 kap CEB.523. Ej maskinell packad motfyllnad gäller.
Motfyllningens tunghet 19 kN/m3

Förutsättningar standardstödmurar
Dimensionering: Eurocode 1,2 och 7 med tillhörande nationella anpassningar.
Standard: SS-EN 15258 och SS-EN 13369
Livslängdsklass: L100
Säkerhetsklass 2
Exponeringsklass XC4 + XF3
Motfyllningens tunghet 19 kN/m3
Belastningsfall L-stöd och T-stöd

Tillåten last Användingsområde
 1 4kN/m²
Valfri last 0,7 x H.
Jordlast och enstaka bilar med
närmast hjulavstånd på minst
0,5 x H.
  20kN/m²
GC väg , Parkering och enstaka
personbilar . Max axellast 15 kN.
Tyngre fordon med max axellast
180 kN och med ett avstånd på
minst 0,5xH + fotbredd och valfri last 0,7xH + fotbredd.
 3 Special
Trafikerad väg och järnväg
med hänsyn till
dynamisk belastning.
 4 20 kN/m²
Last från slänt med
max lutning 1:2.
Valfri last 0,7 x H.
 5 Special
Last från slänt med max
Lutning 1:1,5.
Specialutföran

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »