Rätt VA-system för framtiden

Betongens utveckling

Konsten att av sten – återigen göra sten – har varit känt i 1000-tals år. Många byggnadsverk av betong, från vår tideräknings början står sig ännu i denna dag.
Att tillverka rörledningar av betong har varit känt en kortare tid men även här kan vi visa upp ledningar i drift som tillverkats av tidigare generationer och då med en teknik som ligger långt bort från dagens moderna tillverkningsprocess.

Betongens tillverkningsprocess har haft en enorm utveckling som har inneburit att den idag är betydligt starkare, tätare och beständigare.

Tätningens utveckling

Fogar på moderna betongrör är idag slätare, längre och har en betydligt större exakthet i sin utformning, till detta har vi betongrörets styva egenskap som ger den exakthet och funktion man önskar.

Även själva tätningen av rören har utvecklats och tillsammans med betongrörsfogen får vi därför en mycket tät konstruktion.

VA-system med moderna betongrör

Erfarenheten säger att betong är ett givet material i täta spillvattenledningar, dagvattenledningar och som trummor i väg och järnväg.
Betong ger en god totalekonomi tack vare flexibla möjligheter till kostnadseffektiva lösningar när ledningsnätet byggs. Det finns många trygghetsfaktorer med betongen, bland annat har den egen styrka och den tål oöm behandling. När det gäller drift och skötsel så klarar den nötning bra och den håller också för högtrycksspolning. Framtida förändringar och ombyggnationer är också enklare om man har rätt material från början.

Dagens betongrör är idag ännu starkare, tätare, beständigare och som ger er möjlighet att bygga VA- system som garanterar lång livslängd och ett minimalt underhåll långt över vad som var möjligt när vårt VA-system byggdes.

Därför bör betong vara det självklara valet i er VA system i framtiden.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Företaget