ALFA Qmax Dagvattenränna

q-max-brunnAnvändningsområde

ALFA Qmax Dagvattenränna är fogtäta betongrör med äggformat tvärsnitt och fot samt med öppning på hjässan med en körbar gallerbetäckning.

Rännan är främst avsedd för linjeavvattning av större hårdgjorda ytor där stor hydraulisk kapacitet är önskvärd. Rörens form möjliggör självrensning redan vid 2 ‰ lutning vilket ger möjlighet till långa ledningslängder innan avsättning till brunn eller ledning.

Rörens styrka ger möjlighet till mycket grund förläggning även vid stora trafiklaster.

Följande koder och rubriker föreslår vi för ränna resp betäckning enl. AMA Anläggning 13: PBB.424 Ledning av betongrör, dagvattenränna, i ledningsgrav Rör ska vara med ovalt rörtvärsnitt typ äggformade rör med fot och försedd med öppning för omhändertagande av vatten, typ ALFA Qmax Dagvattenränna 300/450 eller likvärdigt. PDB.93 Dagvattenbrunn på specialrör Avser brunn på betongrör enligt kod PBB.424. Passdelar ovan öppning på betongrör ska vara enligt fabrikantens anvisningar. Montering ska ske med skrapring. Betäckning ska vara låsbar och ha minsta genomströmningsarea 450 cm2 och uppylla klass D400 (alt F900).

ALFA Qmax Dagvattenränna 300 är äggformade betongrör med invändig bredd 300 mm och höjd 450 mm och har hållfasthetsklass 500. De har en ovalformad öppning på hjässan som är 150 x 600 mm och förses med förhöjningsramar och en variabel (flytande) segjärnsbetäckning.

Qmax-betäckningen finns i belastningsklass D400 och F900 och är försedd med låsarmar och dämpningspackning. De finns i två utförande med övre ram för asfaltytor eller markstensytor.

q-max-brunn-data

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »