Projekt

Objekt: Entreprenaden till PIREVA

2018 levererades tre pumpstationer 1500 och 2000 med hus, pumpar och allt tillhörande material. Stationerna såldes till Nåjden Bygg som utförde entreprenaden till PIREVA. Dahlgrens Cementgjuteri utformade produktionsritningar enligt önskemål från Nåjden och Pireva och [...]

Objekt: VA-material Skellefteå kommun

Merparten av allt VA-material i betong som Skellefteå kommun byggt upp i sitt VA-nät är tillverkat av Dahlgrens Cementgjuteri. Dessa bilder är från projekt Anderstorp, Skellefteå  kommun där kommunen i egen regi byggt en ny [...]

Objekt: STCC Banan i Fällfors

Jan Marklund bygger Sveriges längsta STCC bana i Fällfors Skellefteå. Vi fick förtroendet att tillverka FIA murar till detta projekt.

Objekt: Bro Kvartersbäcken Skellefteå

Trafikverket efterfrågar mer och mer DC Bantrumma. Bilderna är från ett projekt i Skellefteå där det monteras bland annat en bro som har öppningsmåttet 3 meter. Vanligaste användningsområdet är faunapassage som detta projekt. Projekt med [...]

Objekt: Kontaktledningsfundament Gällivare till Kiruna

Objekt: Kontaktledningsfundament Gällivare till Kiruna 2 200 st = 7260 ton kontaktledningsfundament mellan Gällivare och Kiruna. Levereraser påbörjades 2017 och  avslutas 2018. För att klara den korta leveranstiden har produktionen utvecklats så att vår kapacitet [...]

Objekt: DC bantrumma Ø 2500 Röstbo Bangårdar.

Objekt: DC bantrumma Ø 2500 Röstbo Bangårdar. Röstbo bangårdar ligger nedanför Bollnäs mot Gävle. Trafiken på Ostkustbanan har ökat och därför måste Bangård byggas om. Trafikverket har valt att bygga bron med DC- Bantrumma Ø [...]

OBJEKT: Två broar Bredd 2,5 m och 7,0 m

Trafikverkets projekt Remibar i Västerbotten och Norrbotten vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Entreprenören T Sundström monterar DC Bantrumma 2500 mm Orrmyrbäcken väg 374 som allt efter fylls med [...]

Objekt: Luftschakt till Ritsem 2011

Objekt: Luftschakt till Ritsem 2011 Kund: Berggren & Bergman Produkt: Alfa MG rör Ø 2500 som ansluts till en brunn. Brunnen har ett nedstigningsschakt som också har diametern Ø 2500.

Objekt: Haparandabanan

Objekt: Haparandabanan Vi bedömer att större delen av dom trummor som är av betong har vi levererat till upprustningen av järnvägen mellan Boden och Kalix (119 km) och bygga ny järnväg mellan Kalix och Haparanda [...]

Objekt: Botniabanan – 19 mil järnväg

Objekt: Botniabanan - 19 mil järnväg Från Ångermanälven, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Byggstart skedde i augusti 1999, invigning skedde den 28 augusti 2010 och Botniabanan är färdig för trafik från och med augusti [...]

Objekt: Stödmurar Skellefteå 2013

Objekt: Stödmurar Skellefteå 2013 Vi erbjuder stödmurar som standard upp till höjden 4500 mm. Den här muren som monteras 2013-12-16 kommer dessutom att klara trafiklaster 20kN/mm³.

Objekt: Tvärbanans Utbyggnad Stockholm 2009- 2011

Objekt: Tvärbanans Utbyggnad Stockholm 2009- 2011 Tvärbanan är en snabbspårväg som knyter ihop SL:s buss-, tunnelbane- och pendeltågslinjer runt centrala Stockholm. Den går "på tvären" i motsats till de flesta SL-linjer som går in mot, [...]

Pumpstationer 2010

Pumpstationer 2010 Objekt: E4 Töre-Kalix Kund: Skanska Produkt: Pumpstation Ø 2500 utförande med ett mellandäck

Lamelloljeavskiljare 2011

Lamelloljeavskiljare 2011 Objekt: Stena Metall i Skellefteå och Sundsvall Produkt: 3 st Lamelloljeavskiljare LOA 3000 Oljeavskiljare i klass 1 med en kapacitet på 97 l/s. Kund: Stena Metall

Pumpstationer 2009

Pumpstationer 2009 Objekt: Umeå Godsbangård 2009 Kund: PEAB Produkt: Pumpstation i diameter 3500 Stationen består av två Flygt pumpar på 180 l/s vardera.

Rännor 2009 till 2010

Rännor 2009 till 2010 Objekt: LKAB Kund: PEAB och BDX Produkt: Flera hundra meter rännor har tillverkats och levererats.

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »