Kvalité

Vi har valt att vara certifierade och uppfylla dem svenska och europeiska standarderna enligt nedan. När det gäller nya produkter är vårt mål  att snabbt upprätta ny rutiner som ska följa standarden för produkten. Kvalitetsarbetet omfattas av en tredjepartskontroll som utförs av Nordcert www.nordcert.se.

Förutom att Nordcert utför en tredjepartskontroll av vår produktion så krävs att vårt eget kvalitetssystem följer Nordcerts kravspecifikation.
Produkterna märks med CE-märke, Nordcerts kontrollmärke och gällande standard.

Ladda ner (högerklicka och “Spara som”)

Miljö

Nästan alla våra VA-produkter används på ett sätt som innebär att miljön ska förbättras på något sätt. Materialvalet borde vara viktigt.

Tillsammans har vi rätt miljötänk

 

Miljöpolicy

Miljöarbetet ska bedrivas på ett sätt så det garanterar att miljö, produkter och tjänster följer de lagar, andra krav och förväntningar som finns från våra kunder, myndigheter och andra intressenter. Det skall framgå att verksamheten har miljöfrågor i centrum ut mot marknaden.

Vi ska aktivt sträva mot att erbjuda produkter som skapar förutsättningar för ett hållbart byggande från tillverkning tills dess produkten uttjänt sitt syfte.

bastaBasta

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att de registrerade produkterna uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper.

Registrerade produkter

DC Bantrummor
Betongrör
Betongringar
Stödmurselement
Kontaktledningsfundament
Sugtransformatorfundament
Plattformskant

Byggvarudeklaration

byggvaruDe flesta av våra VA-produkter används i syfte  bygga ett miljömässigt hållbart samhälle där vattendrag skyddas, vatten renas m.m. Dahlgrens Cementgjuteri erbjuder produkter som underlättar detta arbete genom att erbjuda produkter som skapar förutsättningar för ett hållbart byggande från tillverkning tills dess produkten uttjänt sitt syfte.

Byggvarudeklarationer ger svar på den frågan och gör det möjligt att jämföra olika byggmaterial. Till grund ligger livscykelanalyser (LCA) som beskriver produktens miljöpåverkan alltifrån tillverkningen tills dess den är uttjänt.

Gå vidare och läs mer om miljö.

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »