Konstruktionshjälpmedel

På den här sidan hittar ni blanketter för att välja rörklass , läggningsförfarande och andra hjälpmedel.

fyllnadsTillåtna fyllnadshöjder för olika rörklasser och metod för byggande

Välj rörklasser och metod för byggande av rörledning med hjälp av tabell. Utförs enkelt genom att endast välja typ, diameter och överfyllnad i rutan uppe till höger.

Viktigt! Mallen kräver Google Chrome eller Firefox. Explorer funkar inte.

Ladda ner

oljeavskDimensionering oljeavskiljare

Dagvatten

Under flik Qr fylls värden in i de gula fälten för att erhålla ett resultat på flödet. Gå sedan vidare till nästa flik för att välja avskiljare.

Spillvatten

Ange rätt värde i de gulmarkerade fälten.

Ladda ner

fettavskDimensionering fettavskiljare

Fyll i de gulmarkerade fälten för att dimensionera fettavskiljaren.

Ladda ner

Dimensionering av Utjämningsmagasin

Fyll i de gula fälten och gå sedan till Utjämningsmagasin som hittas under Produkter uppe till vänster.

Ladda ner

Alfa-sortimentet övrigt

Häfte projektering Alfa

Ladda ner

Symbolbibliotek

Här hittar ni färdiga block av flera av våra produkter i dwg

Ladda ner

Företaget