Förlängning av trummor

forlangningAdapter

Adapter med övergång från gamla rör med fogsystem som gällde för 30 – 50 år till moderna betongrör.

gamlafalsrorGamla falsrör

Dessa användes för 30 – 60 år sedan, många är mycket gamla. Dess konstruktion med korta fogar och korta längd har inneburit att skarvar på rören har glidit isär. Rören saknar gummiring i skarven. Man bör alltid överväga ett utbyte mot moderna betongrör. I det tillfälle man vill förlänga trumman, erbjuder vi en adapter Falsrör – Alfa rör.

stentrummorofalsrorStentrummor och falsrör

I det tillfälle man vill motverka den horisontellt verkande(isärdragande) kraften som har påverkat trumman under en lång tid. Nyttjas Alfa bantrummas spännsystem. Se bild

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »