• No products in the cart.

Förlängning av trummor

forlangningAdapter med övergång från gamla rör med fogsystem som gällde för 30 – 50 år till moderna betongrör.

Gamla falsrör

gamlafalsrorDessa användes för 30 – 60 år sedan, många är mycket gamla. Dess konstruktion med korta fogar och korta längd har inneburit att skarvar på rören har glidit isär. Rören saknar gummiring i skarven. Man bör alltid överväga ett utbyte mot moderna betongrör. I det tillfälle man vill förlänga trumman, erbjuder vi en adapter Falsrör – Alfa rör.

Stentrummor och falsrör

stentrummorofalsrorI det tillfälle man vill motverka den horisontellt verkande(isärdragande) kraften som har påverkat trumman under en lång tid. Nyttjas Alfa bantrummas spännsystem. Se bild

Företaget

Rätt VA-system för framtiden

Tillsammans har vi rätt miljötänk

Företaget