Fördelar med nedstigningsbrunnar

Våra nedstigningsbrunnar kan bidraga till stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster.

Projektering Beställning- Byggande → Drift → Slut

 1. Livslängd: Nedstigningsbrunnar har praktiskttestats och utvecklats på samma sätt som våra betongrör, det är därför möjligt att bygga ledningssystem som håller 150 år.
 2. Täthet: Betongringens fogar har ständigt utvecklats och klarar i dag 5 meters vattentryck.
 3. Beständighet: Tillverkningsmetoder, betongkvalité och 15 % flygaska innebär ännu bättre beständighet hos våra brunnar.
 4. Uppflyt:Våra stationer av betong har tyngden inbyggd i konstruktionen och ni slipper normalt gjuta förankringsplatta eller ta hänsyn till en risk att behållaren ska flyta upp.
 5. Styrka: Våra brunnar tål kringfyllningen, bibehåller sin cirkulära form utan att deformeras eller tryckas samman. Bibehåller sin styrka över tid.
 6. Projektering: Projektören kan nästan rita ledningen genom brunnen som han vill och vi löser brunnen. I undantagsfall kan projektören rita ledningar som kommer för nära varandra. Dessa avvikelser löser vi ofta enkelt.
 7. Beställning: Enkelt att beställa med hjälp av vårt brunnsformulär och den lösning vi erbjuder.
 8. Byggande: Till arbetsplatsen kommer brunnen i exakt utförande och normalt slipper ni utvändiga vinklar eller övergångar. Till varje brunn ingår en ritning.
 9. Ändra: Många gånger går det att bygga om brunnen.
 10. Ekonomi: Våra brunnar underlättarett ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande på många sätt.
 11. Miljö: Inga skadliga ämnen, inga problem med mikroplaster, låg framtida miljöskuld.
 12. Kringfyllning: Befintliga massor till kringfyllning spar på kostnader och miljö.
 13. Hydraulik: Brunnar utformade med bra hydrauliska egenskaper håller nere driftkostnaderna.
 14. Enkelhet: Enkelt på många sätt med projektering, beställning brunn, enkelt att bygga rätt, enkel drift och underhåll, enkelt när brunnen uttjänat sitt syfte (miljöskuld).

Läs mer om Svenskt Vattens utredning.

Företaget