Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong och finns i alternativt utförande med inbyggd sand och slamavskiljare. Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis slakterier, mejerier,glass- och margarinfabriker, restaurangkök och bagerier. ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-15 vilket normalt motsvarar kapaciteten i l/s.

Läs mer
P-certifikat från SITAC

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »