• No products in the cart.

DC Bantrumma rektangulär 3m – 4m

Bilden visar på DC bro 3000

Användningsområde
DC Bantrumma är utvecklad för att konstruktionen ska fungera som tunnel för gångtrafik, cykel m.m.

Den kan också fungera som trumma för att leda vatten. Totala höjden kan väljas från 2500mm till 3900mm.

Laster

DC Bantrumma rektangulär är utformad för laster från gångtrafik, väg, järnväg och malmbanan.

Snabb montering

Konstruktionen möjliggör snabb montering i färdigt schakt.

Tid från beställning till leverans

Planera i god tid. Tiden från beställning till leverans bedöms till upp mot 5 månader.

Naturanpassning

Bottenplattan kan utformas med fack. Detta innebär att material från befintlig bäck kan återställs inne i trumman.

bantrummebro

dcbor-mattDC Bantrumma
Invändig öppning 3000, 3500 eller 4000

Normer:
TRVK Bro 11.
Svensk standard för broelement SS-EN 15050:2007+A1:2012.

DC Stödmurar
Svensk standard SS-15258 och TRVK bro

DC Bantrumma 3000

Broelement och bottenplatta Längd 2000 mm

B1

(mm)

B2

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

Totalvikt

kg

Tyngsta del

kg

Avser fyllnadshöjd
3700 3000 2500
3240
3670
 22 900
 13 100
0,6 – 7 m
3700 3000 3200 3940 4370
 25 300
 15 500
0,6 – 7 m
3700 3000 3900 4640 5070
 28 000
 18 200
0,6 – 6 m

Monteringsanvisning
Ritning block 3000 DWG

DC Bantrumma 3500

Broelement och bottenplatta Längd 2000 mm

B1

(mm)

B2

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

Totalvikt

kg

Tyngsta del

kg

Avser fyllnadshöjd
4200 3500 2500
3240
3670
25 800
15 000
0,8 – 6 m
4200 3500 3200 3940 4370
28 200
17 400
0,8 – 6 m
4200 3500 3900 4640 5070
30 900
20 100
0,8 – 5 m

DC Bantrumma 4000

Broelement och bottenplatta Längd 2000 mm

B1

(mm)

B2

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

Totalvikt

kg

Tyngsta del

kg

Avser fyllnadshöjd
4700 4000 2500
3240
3670
30 000
17 100
1,5 – 5 m
4700 4000 3200 3940 4370
32 400
19 500
1,5 – 5 m
4700 4000 3900 4640 5070
35 100
22 200
1,5 – 4 m

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Faunapassage och fiskvandring

Bottenplattan är utformad med förhöjd kant och fiskbalkar (se bild). Bäckens naturliga form kan därför återskapas i trumman.

fauna

Företaget