• No products in the cart.

Brunnar & brunnsdelar

Alfa Nedstigningsbrunnar

Alfa Nedstigningsbrunnar

alfa-nedstigningsbrunn-1297953460

Nedstigningsbrunnens utformning har en betydande roll när det gäller att minimera underhåll och drift i det totala ledningssystemet. Därför tillverkas alla våra nedstigbrunnar exakt enligt kundens beställning utan övergångar och utvändiga vinklar, ni får därför en brunn med bra hydrauliska egenskaper.

Dessutom får ni som kund efter beställning ett svar på den uppritad brunn som beskriver alla ingående delar i den enskild brunn.

ALFA Nedstigningsbrunn ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor.

Häfte Rör & Brunnar Brunnspec

Alfa Tillsynsbrunn ⌀400, ⌀600

ALFA Tillsynsbrunn ⌀400, ⌀600

alfa-tillsynsbrunn-1297953487Tillsynsbrunnar utformning har en betydande roll när det gäller att minimera underhåll och drift i det totala ledningssystemet. Därför tillverkas alla våra tillsynsbrunnar exakt enligt kundens beställning med minsta möjliga antalet övergångar och utvändiga vinklar, ni får därför en brunn med bra hydrauliska egenskaper.

Dessutom får ni som kund efter beställning ett svar på den uppritad brunn som beskriver alla ingående delar i den enskild brunn.

Tillsynsbrunnar används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap. Brunnen används exempelvis på ledningssträckor mellan knutpunkter.

Häfte Rör & Brunnar Brunsspec

Alfa Rensbrunn ⌀225

ALFA Rensbrunn ⌀225

alfa-rensbrunn-1297953525ALFA Rensbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.
Brunnen används till täta självfallsledningar för spill och dagvatten. Den används normalt på servisledning vid tomtgräns för rensning med utrustning som kan manövreras från markytan.
ALFA Rensbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning.
Bottendel av betong finns för plast- eller betongrörsanslutning.

Häfte Rör & Brunnar Tabell

Alfa Dag- och dränvattenbrunn

ALFA Dag- och dränvattenbrunn

alfa-dag-dranvattenbrunn-1297953599ALFA Dag- och dränvattenbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock.
Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås. Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från stuprörs- och dränldningar. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd.
ALFA Dag- och dränvattenbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och betongrörsanslutning och plaströrsanslutning.
Bottendel finns för plast- eller betongrörsanslutningar och är förberedd för dränrörsanslutning. Bottendel med sandfång kan förses med insatsvattenlås.
Insatsvattenlås av HD-polyeten med tätningsplatta och låstratt.
Det är formstabilt mellan -100°C och +120°C.

Häfte Rör & Brunnar Tabell

Alfa Universalbrunn

ALFA Universalbrunn

alfa-universalsbrunn-1297953550ALFA Universalbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock.
Brunnsdelarna ingår som grundelement i ALFA-sortimentet av tankar, avskiljaranläggningar, reningsanläggningar och pumpstationer.
Brunnen kan användas som tät behållare för exempelvis urin- och gödsel vid lantbruk eller till färskvatten vid bevattningsanläggningar.
Specialbrunnar kan tillverkas för flödesmätare, luckor och ventiler av olika slag.Överdelen kan förses med ventilationsrör, aluminiumluckor eller annat ingjutningsgods.

Häfte Rör & Brunnar Tabell

Företaget