• No products in the cart.

Broelement

Vi erbjuder broelement enligt kundönskemål och två standard broar DC Bantrumma 2500 och DC Bro 4000. Dessa standardlösningar används som trumma eller gångtunnel.

Broprodukter tillverkas efter standarden SS-EN 15050:2007 +A1:2012 och krav som exempel TRVK Bro och Eurocod.

Dessa produkter som tillverkas enligt brostandarden kommer att CE-märks.

Våra standardbroarna är framtagen för att monteras under järnväg men kan också användas under väg som gångport, skidport, viltpassage eller trumma för att leda vatten.

Läs mer DC Bantrumma 2500
Läs mer DC bro

Företaget

Rätt VA-system för framtiden

Tillsammans har vi rätt miljötänk

Företaget