Anvisningar för montering av VA-produkter

Anvisningar för rör och brunnar

Läggningsanvisning för rör och brunnar.
Montering ringar

Verktygsanvisning för rör och brunnar

Montering med lyftkätting
Montering med lyftsax.
Film montering med lyftkätting.
Film montering med handspärrblock (knarpsystemet).

Övriga anvisningar för VA produkter

Fogningsanvisning av PG fogen.
Fogningsanvisning av MG fog.
Röranslutning F-910 och F-911.
Monteringsanvisning av Skarvmuff och krympmuff.
Provtagningspump/oljeavskiljare.

Tillåten fyllnadshöjd, rörklass och utförande.

Övriga anvisningar

DC Bantrumma 800-2500.
DC Bantrumma rektangulär 3000-4000.
Stödmurselement.

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »