• No products in the cart.

ALFA Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong.

Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning ALFA Sand- och slamavskiljare finns som standard upp till 10,2m3 våtvolym. Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog men med bottendel i ett stycke

Häfte Avskiljaranläggningar

Företaget