Alfa Munkbrunn

munkbrunnBrunn för vattennivåreglering Används främst för att reglera vattennivåer i olika uppsamlingsområden, i till exempel dammar.
Brunnen tillverkas av brunnsdelar ur ALFA RÖR ABs standardsortiment, detta innebär att konstruktionenär både vattentät och kostnadseffektiv.
Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”.
Brunnen finns som standard i två utföranden: DN1000 och DN1200 bestående utav bottendel, mellandel, planöverdel eller kona. Största anslutning betongrör DN400. Brunnen kan på beställning göras i större
dimensioner, upp till och med DN3500 om behov av bredare överfall eller större anslutningar finns.
Vi kan även göra Munkbrunnen fyrkantig, elementmodell.

MBR är invändigt försedd med 2st U-balkar av galvat stål, U-50.
Balkarna är anpassade för träsättor av tryckimpregnerat 2” trä, längden på sättorna anpassas på plats.

Träsättor ingår inte i produkten. Andra dimensioner och kvaliteter på U-balkarna kan erhållas.

munkbrunn_tabell

1) Anslutningarna är som standard anpassade för betongrör, anslutningar för släta plaströr till och med ø400 kan också erhållas.
2) Beroende på tillverkande fabrik kan vissa delhöjder på mellandelar inte erhållas.

Häfte Munkbrunn

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »