• No products in the cart.

ALFA Lamelloljeavskiljare

lamelloljeavkiljareALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2 och klass 1, är en oljeavskiljare av betong kombinerad med sand- och slamavskiljare.

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd “bypass”-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskiljts.

Häfte Avskiljaranläggningar

ALFA Lamelloljeavskiljare låg

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja som redan avskiljts. Högsta tillåtna flöde anges under hydraulisk kapacitet i tabellen.

Häfte Lamelloljeavskiljare låg

Företaget