• No products in the cart.

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Avskiljarna är främst avsedda för oljeförorenat spillvatten. De är särskilt lämpliga för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som exempelvis bildas vid högtrycksspolning eller pumpning. De kan även användas till dagvatten när det ställs höga krav på reningsgrad.

ALFA  Koalescensoljeavskiljare  är utprovad för klass I enligt SS-EN 858.

Behållare uppfyller Svensk standard SS-EN 1916 och SS 22 70 00 med tillhörande tätningar SS-EN 681-1 WG i anslutning till vatten eller under vattengångar.

Avskiljaren finns i två utföranden KOA och KOAI.

ALFA Koalescensoljeavskiljare KOA

En behållare för slamavskiljning och en för oljeavskiljning gör att tömningarna kan utföras separat

för både slam eller olja. Behållarna hamnar mindre djupt i jämförelse med integrerad lösning.

ALFA Sand- och slamavskiljare


ALFA Sand- och slamavskiljare

ALFA Koalescensoljeavskiljare KOA

koa
ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOA)

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOAI)

Integrerad sand- och slamavskiljare

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOAI) Klass1, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång.

koai

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOAI)

ALFA Koalescensoljeavskiljare med integrerat slamfång och bypass – KOAIBP


ALFA Koalescensoljeavskiljare KOAIBP

Företaget