Projektera för 150 års livslängd

Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät för självfallsledningar, Skriften riktar sig till politiker eller tjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Skriften tar bland annat upp följande områden;

Hållbarhet och livslängd, Att vara beställare, Projektören, Bra miljöval, Entreprenören, Uppföljning och utvärdering, Materialval och Att planera för framtiden.

Ladda ner projekteringspolicy för VA-nät.