Trafikverkets projekt Remibar i Västerbotten och Norrbotten vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur.

Entreprenören T Sundström monterar DC Bantrumma 2500 mm

Orrmyrbäcken väg 374 som allt efter fylls med grus och sand till en naturlig bäckbotten.

T-stöden på bilden utgör delar i en sju meter bred bro vid Leipejaurbäcken. Även den får en naturlig bäckbotten.

Till Remibar projektet har Dahlgrens Cementgjuteri även levererats två mindre bantrummor i storlekarna 1800 mm.

Monteringen utförs hösten 2015.

bro3DC Bantrumma 2500

bro2DC Bantrumma 2500

 

bro1T-Stöd bro 7m