ritsem

Objekt: Luftschakt till Ritsem 2011

Kund: Berggren & Bergman

Produkt: Alfa MG rör Ø 2500 som ansluts till en brunn.

Brunnen har ett nedstigningsschakt som också har diametern Ø 2500.