Dahlgrens Cementgjuteri

hall1-bAB Dahlgrens Cementgjuteri är specialiserade på betongvaror till byggande av Va-system, väg och järnväg samt  avskiljare och stödmurselement.

Företagspresentation

Våra betongrör underlättar ifall vi ska sträva mot det Svenskt Vatten talar om 150 års livslängd på ledningsnätet.

Svenskt Vatten har utfört en utredning Rapport SVU 2018-10 där målet med projektet är att förbättra möjligheten till hållbart byggande. De skriver att det skulle ge stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster om de VA-ledningar som läggs från 2020 har en livsläng upp till 150 år.

Utredningen visar på att dagens VA- system i Sverige består i huvudsak av betongledningar. Den visar på funktionsdugliga betongledningar på över 100 år som finns i drift ute hos kommunerna. I samma rapport tar de upp det vanligaste plastmaterial som det byggs med just nu. Ett material som funnits i drift mindre än 20 år. Betongrör har provats och utvecklats i mer än 150 år.

Läs mer

Beställ vårt nyhetsbrev

Aktuella händelser

VA-SYSTEM

Väg & JÄRNVÄG

AVSKILJARE

BETONGELEMENT

STÖDMURSELEMENT